CZAPKA PRZECIWUDERZENIOWA 57300

■ Ochrona przed wstrząsami dla
względnej ochrony pracownika w czasie
intensywnych ruchów głową oraz przed
uderzeniem o twarde, stałe przedmioty,
które mogą wywołać powierzchowne
obrażenia lub dopuścić do utraty
przytomności

■ Do użytku wewnętrznego gdzie nie
istnieje zagrożenie spadających obiektów